arkeliet.no home

Aktiv ammunisjon

  Jeg har kalt dette stykket for aktiv ammunisjon og er kun for å skille denne typen fra de andre typene prosjektiler. Navnet har ingen relasjon til historiske begrep
 
 

Granater

Granater var hule jernkuler fylt med krutt de hadde en vekt som var 2/3 av en massiv kule.Granatene er egentlig helt like bomber, men de hadde dette navnet for bruken i kanoner og haubitzere. De hadde et påfyllings hull på 10-11 linjer. Hullet ble plugget med brannrøret som var til å tenne kruttet.

Klikk for større bilde

Stykgranater

Styk granater var som granatene til mortere, men brannrøret ble avskåret rett med overflaten av kulen. Disse ble som navnet sier brukt i vanlige kanoner som ellers skjøt massive kuler.Bildet viser en liten granat fra 1500 tallet med brannrør montert, disse små granatene ble også benyttet som håndgranater.

Branngranater

Branngranater Var som stykgranatene, men med to eller fler brann huller. Kulen ble fylt med en brannsats, deretter brukte man en jerndor til å lage en uthuling i brannsatsen som ble fylt med melkrutt. Kruttsatsen ble tent av tre korte deler med ludder og plugget en 60 punds granat brenner i 6 minutter en 24 punds i 4 minutter

Mordslag

Mordslag eller bare "slag" er små metallrør eller gamle bøssepiper som er kutttet opp i mindre biter. de ble fylt med krutt og forsynt med et fenghull og lunte. Bildet viser fire ladde pistolløp som er montert sammen slik at de danner et kors med munningen ut og legges i carkassene slik at de kan hindre folk fra å slukke ilden. Slag ble brukt i mange former, for eksempel i vesker eller keramiske krukker med brannsats og mordslag disse ble kastet på fienden etter at de var tent. En noe risikabel form for krigføring, da en ikke vet når og hvor splinter og kuler går hen.

 

Carkass

Carkassen var den gangens sofistikerte ammunisjon den var beregnet til å sette brann, samt hindre folk fra å slukke ilden. Den ble laget av to jernbånd som hver for seg dannet en sirkel, disse ble naglet sammen i kors. På det ene jernbåndet ble det naglet på topp og bunn slik at man fikk en kule med to åpne sprekker i. Denne ble fylt med flere mordslag og mindre granater. Dette ble lagt i en seildukspose slik at hulrommet i mellom kunne fylles med brannsats. Ideen var at jernet skulle holde det hele sammen til den nådde målet, mordslagene skulle da skyte ut kuler mens den brant for så å gå i luften ved hjelp av granatene

Brannpiler (pille, fyhrpille)

Bildet viser en brannpil med harpun og kroker. Piler ble nok laget i en like stor variasjon som for kulenes vedkommende. Det finnes desverre fåreløpig ikke mer enn et par tegninger av hvordan de så ut. Brannpiler var vanlig ammunisjon mot skip og bygninger fra 1400 til langt opp på 1600 tallet.Selve kulen foran på pilen var bygd opp på samme måte som en brannkule eller den senere carcassen. Fordelen med brannpilene var at man kunne skyte store kuler i en liten kanon. Ref: Laste liste over armatur utlevert fra Tøyhuset i København 1618 og Brever og inventar lister fra Diplomatarium Norvegicum.

Klikk for større bilde

Brannkuler

Ovale kuler eller spiler med en sekk omkring som ble brukt i kanonene og haubitzere. grunnen til at de var ovale var kunn for å få mere vekt. De av spiler er laget på samme prinsippet som carcassen og kunne ha samme innhold, men vanligvis var det kun brannsats. ovale kuler ble laget i jern, messing, og kobber, og hadde en eller fler huller for påfylling og for å få flammene ut. Bildet til venstre viser en original brannkule fra Forsvarsmuseet i Oslo, med brannsatsen inntakt, det vites ikke om den inneholder granater.

Klikk for større bilde

Bomber og Brannbomber

bomber var utelukkende beregnet på mortere de var hule og fylt med krutt, Brannbombene var lik branngranatene med 3 huller. I stedet for krutt var de fylt med en brannsats bestående av 4 deler bek 1 del talg 10 deler kanonkrutt og 2 deler salpeter.

Brannsats

Er annen blanding av brannsats er:

16 deler salpeter
33/4 deler svovel
3 1/4 kull som blandes med melkrutt

Brannrør

brannrør er et trerør fylt med kruttsats disse brukes i bomber og granater som en forsinker slik at de kan nå målet før de sprenger. De ble festet til bombene med kitt dette ble kalt bombekitt. Et brannrørene kunne brenne i ca. 10 sekunder, men det ble kuttet ned for å få satsen til å gå av når de ånsket det. Brannrør ble også benyttet under prøveskyting "Probering" av kanoner, slik at folkene kunne komme i dekning før skuddet gikk.. 

Bildet viser en morter ladet med en bombe. En kan her se hvordan brannrøret og ludder var festet med bombekitt. En kan også se kilene som holdt bomben på plass.

Kruttsats til brannrør

En blanding av 2 deler salpeter 1 del svovel og 5/32 del kull

Brannsats til Branngranater

Branngranatene hadde en egen blanding som var bestående av:

8 pund voks
1 pund bek
4 pund terpentin
51 pund og 5 lodd salpeter
16 pund svovel
27 lod antimon
4 lod kul 
Dette ble kokt sammen og måtte tømmes i granaten mens den var varm

Ludder

Brukes som antennelse middel til granater og bomber og brannrør og fengrør. Det har formen som et løst spunnet tauer og er laget av fin bomull som er kokt i denne blandingen:
1,5 pot fransk brennevin som det er løst opp 5 lod melkrutt og 2 lod salpeter når ludderet begynner å tørke drysses det melkrutt over. Dette gjør at de blir svært lettantennelige. Ludder har omtrent samme virknig og utseende som dagens sorte fyrverkeri lunter.

   
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no