arkeliet.no home

Kanonkuler

 
 

Blykuler

Bly ble brukt på mindre Caliber skyts å til skråskudd og kardesker. På 1500 tallet så vet man at det ble innstøpt jern kuber inne i bly kulen. Man fikk på denne måten ned kulevekten og opp hastigheten, samt at kulen fikk en større ødeleggelse kraft. dette gikk selvfølgelig ut over presisjonen, i og med at man ikke kan ha noen viten om kulens bane i luften. dette beviser jo at de kun brukte kanoner på kort hold eller i store antall..

Jernkuler belagt med bly

Den gang man smidde kuler, dvs. før1450 kunne de på denne måten forenkle produksjonen av kvalitets kuler betraktelig. Dette ble antagelig løst ved å legge den unøyaktige jern kulen inn i en støpeform og fylle det resterende hulrommet med bly. Det å få en nøyaktig diameter var sikkert en metode for å øke presisjonen på jern kulene betraktelig. Jeg har ikke sett en slik kule, men jeg er rimelig sikker på at de på en eller annen måte benyttet seg av avstandsstykker i f.eks. bly for å sikre sentrering av jern kulen.

Jernkuler

Den gang man smidde kuler, dvs. før1450 kunne de på denne måten forenkle produksjonen av kvalitets kuler betraktelig. Dette ble antagelig løst ved å legge den unøyaktige jern kulen inn i en støpeform og fylle det resterende hulrommet med bly. Det å få en nøyaktig diameter var sikkert en metode for å øke presisjonen på jern kulene betraktelig. Jeg har ikke sett en slik kule, men jeg er rimelig sikker på at de på en eller annen måte benyttet seg av avstandsstykker i f.eks. bly for å sikre sentrering av jern kulen.

Glødende kuler

Eller som de kalte dem før "gloende kuler" ble stort sett benyttet i felt bruk, eller fra festninger det er  kjent at man brukte dette til sjøs, men det var nok ikke så greit å hanskes  med disse i sjøgang.

Steinkuler

Her finnes det lite informasjon annet enn at steinkuler har en egenvekt på 2,7, det vil si at de de veier 2,7 ganger mer en sitt volum i vann. De mindre steinkulene  ble kryss surret med tau/hyssing til de passet i kanonen slik at man ikke risikerte en sprengning på grunn av unøyaktigheter i steinen.

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no