arkeliet.no home

Kanon affutasjer

 
  Tekst

Affutage

Affutasje er en fellesbetegnelse på underlaget for en kanon. Formålet med denne var å ha et fundament som var stødig, lett å hanskes med. Videre skulle den være lett å lage og reparere, den skulle oppta så liten plass som mulig.

Her finnes flere typer som igjen hadde forskjellige utseende og funksjon.

 

Rappert

Rapperten ble laget i tre varianter av understell de var med hjul, valser eller slede

Tegning av en Fransk rappert fra1664   
Tegning av en Dansk rappert fra1675 
 
Tegning av en Dansk rappert fra1766
Tegning av en Dansk rappert fra1790 årene
    Benevnelse av bestanddelene og målsetting av en rappert

 

Slede

Vinter rappert

Sleden kunne være en vanlig rappert med påmonterte meier i stedet for hjul, eller det kunne være en rappert laget for vinterbruk. disse ble benyttet av infanteriet om vinteren..

Slede rappert

 
Fra slutten av 1700 tallet begynte man å lage slede rapperter for skipskanoner denne ble også benyttet på festninger. Disse var av en helt annen type enn vinter rapperten de hadde ikke meier men en hel plate eller kloss som gled mot en underliggende tredragere. Hensikten med disse var at de skulle ha større kontroll over kanonen i skuddavgangen. Det var flere fordeler med sleden, den kunne spre rekylen over et større område på dekk, som igjen førte til at dekkene ikke trengte og over dimensjoneres.  

Prober rappert/ Proberslede

Er en rappert laget av gran tømmer uten hjul som er for å teste kanonens styrke ved prøveskudd. Bildet viser en kanon i sin prober rappert. Under kanon rapperten vises fra venstre gås, forladning, kule og knippel, legg også merke til det dobbelte brannrøret .

 

Lavett

Lavetten var affutasjer som ble brukt av infanteriet denne hadde store hjul slik at den ble lett å transportere i kupert terreng.

Bildet viser en plankelavett fra slutten av 1700 eller begynnelsen av 1800. Denne fargen ble bare benyttet noen få år.

 

 

 

 
   
   
 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no