Arkeliet start

WWW Arkeliet

Instrumenter og måleutstyr

av Trond Johannessen


Sikte anordninger

 
Sikter/visir/oppsats
Kvadrant 
Vaterpass til å sett inn i løpet for å se elevasjonen 
Rettholdt  

Måleutstyr

 
   
Avstandsmåler  
De ble brukt for å finne avstanden til en gitt gjenstand for eksempel som denne som er til orlogsskip. Man hadde en lærsnor med messingskilt på som man trakk ut til målet passet i hullet, så leste man av avstanden på messingskiltet Her finnes flere varianter, som at de holt snoren i munnen og strakk armen ut til at skipet passet i hullet.bruk av avstandsmåler

Kanon passer/tolk (caliper)

Denne er for utvendige mål

Kuletolk

Forladningstolk

Forladningstolk var en planke med hull som forladningen skulle kunne passere igjennom. Gjerne var den med to huller i hvor forladningen skulle kunne passere gjennom det største hullet og ikke det minste.

(Maastab, Matstab)

Lade anvisninger/målestav

Målestaver ble brukt til å finne vekten av kuler (d.v.s. Caliber) fra diametern på, kuler, kanoners boring og krutt samt ladningens mengde i forhold til kulens diameter. Dette ble målt med passer og krumpasser på gjenstanden, og satt på målestaven for å finne riktig caliber/vekt/diameter.

 

Klikk på bildene for å få full størrelse til utskrift.

Denne er fra en kadett bok fra 1807

Denne er fra artillerihånbok 1698

KlikkKlikk for bilde i full størrelse

Målestaven her kommer fra Ejvind Johansen fra Ans i Midtjylland. Den har følgende mål når den er foldet ut, er den 47 cm i lang, 3 cm bred og 8 mm tykk. På endene står der ICT og 1805.

Klikk på bildene for å få full størrelse.
Klikk for full størrelse  

Klikk for full størrelse

Granat: granaters diameter til pund
M Caliber: Diameter på munningen av Morter. Caliber etter den nye vekten. Det vil si at den angir vekten i kjøbenhavner pund grovt 500 gram etter diameter.
R Krud: Rundt krutt Det vil si for bomber og granater og brannkuler
C Krud: cylinder krutt for bruk på kruttmål
----------------------------------
Blye Lødig: Lødighet av blykuler, det vil si diameter på antall kuler av bly som går på et pund 20 lødig er diameteren på en av 20 kuler for å få en halv kilo, 32 lødig er et lod (1 lod 1/32 pund = 15,625 g) forøvrig det samme kalibersystemet som brukes i dag på haglekaliber etter det britiske pundet.
R Krud: Rundt krutt Fortsatt fra andre siden.
M Caliber: Morter diametere Fortsettelsen fra andre siden som ender på diametern på 300 pund/150 kilo.
Granat: Fortsatt fra forrige ender opp på 320 pund.

Klikk for full størrelse

N Jern*: Skrivefeil Nye Jern Diameter på kanon
N Caliber: Caliber for canonkaliber etter den nye vekten. Det vil si at den angir vekten i kjøbenhavner pund grovt 500 gram etter diameter.
R Blye: Diameter av blykuler
Steen: Diameter av steinkuler for bruk i mortere og haubitsere.
----------------------------------
Steen:Fortsatt fra forrige ender opp på 165 pund.
R Metal: Runde kuler til metallkanoner dvs. Bronsekanoner
G Iern: Diameter på jernkuler etter gammel vekt før reformen til  Ole Rømer (1644-1710) i 1683 (Nürnberg Pund 386g brukt inntil 1687)
G Caliber: Diameter for canonkaliber etter gammel vekt (Nürnberg Pund 386g brukt inntil 1687)

 

   

 

På målestaven
Forklaring
G: CALIBER
"Gammelt" vekt av kule eller "Caliber" etter Nürnberg Pund 386g brukt inntil 1687
N: CALIBER
"Nye" vekt av kule eller "Caliber" etter Dansk pund på 500g Brukt fra 1687
G: IERN
"Gammel" vekten av kuler i støpejern etter Nürnberg Pund 386g
N: IERN
"Nye" vekten av kuler i støpejern etter Dansk pund på 500g
R: METAL
"Rund" metal vekt av sylinder bronse etter Dansk pund på 500g
R: KRUD
Vekten av en cylinder krutt Bruktes til å måle kruttmålets diameter
BLY
Vekt av kule i bly
STEN
Vekten av steinkuler i pund (1 Punds steinkule har en diameter på ca. 76,3mm)
VISKER
Viser hvilken diameter visker kloven skal ha til hvilket Caliber.
TOMMER
En vanlig tommestokk med en tomme på 26,1mm