arkeliet.no home

Stempler brukt på de forskjellige produksjonsstedene for jernkanoner

Marking and production year for iron cannons before 1814
 
 
Produksjons sted
(Production place)
Stempel (marking) Brukt fra- til
(used from . to)

 Eier. kommentar
(Owner/comments)

Norge, Fritsø jernverk F W 1708    
Norge, Moss jernverk A W 1749 1766 Eiere Ancher og Waerner
M W 1780 1810  
Sverige, Stafsjö jernverk V B 1695 1822  
  G S 1667 1695 Eier Gert Störning
Sverige, Åker jernverk Å el. ÅB 1692 1712  
A B 1700 1752  
G K (C) 1752 1772 Eier Gustav Kierman
Norge, Fossum værk F 1640 1669  
P B 1689 1702 Eier Peter Burting
C B 1692 1712 Eier Kai Børting
Sverige, Öfverrumr jernverk Ö 1665 1790 også kalt Överum
D B 1784    
Sverige, Finspong jernverk F 1586 1884 (Finbankere)
Sverige, Huseby jernverk H 1643 1800  
H B 1785 1808  
Sverige, Hällefors jernverk H F      
Sverige, Ehrendal I E 1695   Eier Jesper Enrencreutz
O E C 1743   Eier Olov Enrencreutz
Sverige, Tovehult ?      
Sverige, Ullaberg jernverk V B 1695 1822 navnet på denne tiden var Svärta bruk
Sverige, Enrencreutz jernverk I E C 1771   Eier Johan Jesper Enrencreutz
Norge, Laurvig jernverk V, kronet V 1700    
L, kronet L 1778 1800  

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no