Arkeliet start

WWW Arkeliet

Prøveskyting av kanoner

av Trond Johannessen


Stykket er noe omskrevet i forhold til originalen, for å få det mer lettfattelig.
Se også originalene i artilleri håndbøkene.

129

 

Eksaminasjon Examinering 
131  examinere for gruber i boringen Examinering 
131  examinere for stykkets retthet Examinering 
131  examinere for å sjekke eller sett kjernelinjen Examinering 
132

 

Hvorledes Canonen proberes

Etter eksaminasjonen legges kanonen i en prober rappert/slede slik at også tappenes styrke kan prøves. Kanonen prøves nå med en ladning på 1/4 kules vekt i krutt en forladning og en kule. Det skytes 4 prøveskudd etter kanon reglementet(en såkalt afblæsing). Derefter starter selve styrkeprøvene som er 4 skudd:

  1. Kanonen lades med ½ kules vekt i krutt en forladning og en kule. (Dette kalles et singelskud)
  2. Kanonen lades med ½ kules vekt i krutt og to kuler. Den første kulen skal ligge rett på kruttet uten forladning (Dobbelt jern). Dette er for å teste bunnen og tappenes styrke
  3. Kanonen lades med 2/3 kules vekt i krutt og en knippel dette er den vanskligste prøven, da en knippel har større friksjon mot løpet enn kuler. Ved dette skuddet belastes kanonen over det hele.
  4. Det siste skuddet er også et singelskudd, som gjøres for å se om kanonen har lidd noen skade av de foregående skudd.
 
133