arkeliet.no home

Navngiving av kanon løpets bestanddeler

 
 

Bilde av kanonløpet

a Hodet i Druebøyle q Bunden
b Forstykket j Flekning/kroning r Druehalsen
c Visir/sikte k Boringen (sjelen) s Bundstykket
d Tappstykket med  tappene l Kammeret /støtbund T hanker (delfiner/elefanter)
e Bakstykke m Druen    
f Fenghull n Munningen    
g Fenghullsdeksel eller Låseplate feste o Halsbånd    
h Høyeste frise p Tapp skive    

Det finnes en mer detaljert beskrivelse her: http://www.arkeliet.no/livinghistory/kanondelers_navn.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no