Arkeliet start

WWW Arkeliet

Andre former for kanonprosjektiler

av Trond Johannessen


Knipler eller Stangkuler

Knipler brukes mot fiendens takkelasje (riggen) og har følgene spesifikasjon: Støpt av jern i et stykke med lengde lik 2 kule diametere og vekten 11/2 gang kulen. den midtre delen kalles leggen, som er halve kule diameteren. Ende stykkene kalles koppene disse har samme diameter som en eventuell kule skulle ha. Det fantes andre varianter av denne som var forløperen i fra 1600 tallet, disse var ikke støpt i et stykke, men forbundet med en smijern stang. En annen variant var en kule med stang gjennom. denne typen ble funnet ombord i Vasa

 

Knippel(N/DK)  og Stangkuler(N/DK), Stännglod(S)

Pijklodh (S) 

Saksekule

Denne er fra Wasaskeppet

Sakselod  Krysslods(S)

Lenkekuler

Lenkekuler er to kuler som var knyttet sammen ved hjelp av en kjetting. Tanken bak denne var at den skulle snurre rundt å på denne måten få en større ødeleggelse kraft på rigg og personale. det er blitt laget en mengde varianter av lenkekuler, årsaken til dette var nok at man til tider hadde fått den bakre kulen til å treffe kjettingen før den var forlatt løpet. hvilket selvfølgelig førte til sprengning av kanonen.

Langrel/ longridge

Bolter eller stenger eller kjetting som alle var lenket innpå en stor jern ring og buntet med tau

Kardesk og drueskudd

Kardesk er en sylindrisk blikkeske med jern bunn og tre lokk fylt med mindre jern eller blykuler, her er en blikkeske med trelokk (speil).

 

 

60,36 og 30 pund har 70 kuler
24 og 12 pund har 60 kuler
18 pund har 80 jern kuler
8 pund kar 100 16 lødige bly kuler

kilde: Carl Leopold Ludvig Harboe, 1839

En anne beskrivelse fra en kadett håndbok fra slutten av 1700 tallet står det: Til mindre kanoner brukes den billige utgaven av skrå kardesken som består av en blik eller tredåse fylt med blykuler av samme vekt som en kule.

Svensk metode for å beregne kardeskens innhold var at man altid brukte 32 kuler av samme antall lod som kanonen var i pund. Det vil si at en 8 punder brukte 32 kuler på 8 lod

Eldre varianter av denne typen var uthulte trestokker fylt med stein. i dette tilfelle fra Mary Rose er den fylt med skarpe flak av flintstein
Denne varianten av kardesk er laget av en uthulet trestokk fylt med jernbiter. Finnes på Tøyhusmuseet i København.