arkeliet.no home

Våpensystemer brukt i Danmark - Norge

Våpensystem og produksjon år

 
 

 

engfinbk.gif (9872 bytes)
Engelsk Finbanker
Hollandske , produsert fra 1663 -
Modell 1640
Modell 1648 Holsten , produsert fra 1648 - 1650
System 1649 , produsert fra 1649 - 1653
sfinbank.gif (10843 bytes)
Svenske Finbankere 1660-90 , produsert fra 1660 - 1690
Finbankere var jerkanoner og ble laget i england, holland og sverige lang de fleste kom fra sverige, antagleig også de hollandske. De engelske var de elste, og hadde en større lengde enn de svenske. Kanonen hadde koniske tapper. Siden de fantes i så store variasjoner ble de tildelt bokstaver for å skille de: Litra A, B, C, D, E, F, G, H, og I.
 
s1673cv18p.gif (8993 bytes)
System 1673 , produsert fra 1673 - 1779
Første komplette marinesystemet kalt Christian V`s rits. Systemet var i bruk helt til 1800tallet og ble i 1708 boret om til nye vekt.
System 1673 Land artilleriet
Svenske , produsert fra 1664 -

System 1683 , produsert fra 1689 - 1691

Flåtens største system av jernkanoner konstruert av Tøyhusmester Karl Fredrik. Støpt ved Fossum verk i NorgeKanonene hadde en lengde på 16,5 til 24 calibere og finnes i to varianter "det tynne" og "det tykke rits" System 1683 ble også benyttet av hæren

Modell 1686

System 1687, produsert fra 1697 - 1777

Siste av flåtens systemer besto av 36,24 og 3 punds kanoner. Konstruktøren var Oberst Harboe, også kalt det gamle system

System 1692 , produsert fra 1692 - 1808
Marinens største system av støpejernkanoner var system 1692. Systeme bestod av 10 calibere fa 36 til 1 punds. Typen ble støpt helt fram til 1823. Støpingen foregikk både i Norge 1692-1712 og Sverige 1732-1770. Kanonene til systemet ble laget i to varianter En kort og en lang hæren brukte de korte og flåten de lange.
s1692l.gif (8113 bytes)
System 1692 litra. L , produsert fra 1778 - 1800
Litra L er er av samme konstruksjon som system 1692, men hadde en større godstykkelse. Litra L står for Laurvigens jernverk "Fritzøe"
s1692ls.gif (9084 bytes)
System 1692 litr.L, Svenske , produsert fra 1778 - 1807
De svensk produserte hadde mindre klaring mellom kule og boring, de fikkk en påstøpt plate til flintlås og et fast visiir på forstykket.
 
 
Modell 1696
sflatbr.gif (10535 bytes)
Svenske flatbundere , produsert fra 1700 -

Svenske hulbundere , produsert fra 1700 -
Modell 1702
Modell 1735
Modell 1738
Modell 1745
System 1753
System 1753 Landartilleriet (Reitzenstein)
gribeaval.gif (7532 bytes)
System Gribeaval 1765 
System 1766 Landartilleriet (Carl av Hessen)
Modell 1770
Modell 1771
System 1772
Modell 1781
Engelsk konstruksjon , produsert fra 1785
Modell 1786
s1786f.gif (8346 bytes)
System 1786 , produsert fra 1786 - 1804
Også kalt Litra B Konstruktøren var tøymester Hans Bille. De første som ble produsert ble laget ved Fritzøe" i Larvik var korte og lette 36 og 24 punds kanoner. Senere også 18 og 12 punds. Kanonen hadde en lengde på 15,016 caliber og 1,125 caliber gods over fenghulltet. De var beregnet til å bruke 1/3 av kulens vekt i krutt. Senere i 1801-1804 ble de produsert ved Stafsjö og Finspong
m1792k18p.gif (7133 bytes)
Modell 1792 
Flåtens korte og lette jernkanon ble konstruert av undertøymester Jørgensen
m1794eng.gif (9343 bytes)
Engelsk modell 1794 
24 punds kanon støpt på Carron i skotland De var 18 1/6 caliber lange og hadde en godstykkelse på 9/8 caliber. Den hadde tulibanformet hode med
System 1796
s1796car.gif (8448 bytes)
System 1796 Karronader 
Modell 1797 , produsert fra 1801 - 1805
System 1800
Forsøksmodell 1802
s1804k18.gif (7307 bytes)
System 1804 kort , produsert fra 1804 - 1810
s1804l18.gif (8155 bytes)
System 1804 Lang , produsert fra 1804 - 1807
Modell 1805
System 1834
 
 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.no