Arkeliet start

WWW Arkeliet

Arkeliet oversiktsmeny

av Trond Johannessen

EkstraBilde

Oversikt over Arkeliet

Overview of Arkeliet in English

This page is mainly a way to give peoples outside scandinavia an overview on whats here in "Arkeliet". Most of the pages are written in norwegian, but on request they can be translated to English. Send a e-mail! If the link is in the english part, it`s pages contain pictures that will make some idea of what the text is about.

Levende historie

Gamle måleenheter

Gamle norske måleenheter

Gamle danske måleenheter

Dansk-norske tommer

Gamle svenske måleenheter

Living history

Old measures index

Old norwegian measures

Old danish measures

Old Danish-norwegian inches

Old swedish measures

Reglementer Nye

Adferdsreglement

Sikkerhetsplakat_ki1

Rytterplakaten ki1

Kanonkommandoer

Seremonier 1677-1704

Kanonmannskapet

Hvem gjør hva

Titteler i artillerieet i 1709

 
Bilder fra evenementer Pictures from re-enactment events

Konstruksjonstegninger

Svensk haubitserlavet

Originale lavett detaljer

Luntestokk

Kanonmodeller

Lage en rappert del1

Lage en rappert del2

Bakladermodell

Bakladerløp

Bakladerstok

Hjelpetabeller

Engelske tommer

Lødighetstabell

Kulediametere og vekt

praktiskkanon

Pakking av kruttladninger

Affutasje farger originale

Rekonstruksjoner

Ordbok

Constructional drawing

Originals gun carriages

Linstocks

Model cannons index

Making guncarriage part 1

Making guncarriage part 2

wrought iron gun

wrought iron gun barrel

wrought iron carriage

Conversion tables

Inches

Gauge table

Bulletdiameters and weight

Gun carriages colors originals

Artilleri

kanoner

Generell hist

Kanontyper

kanonbenevnelsene 1450-1650

Våpensystemer

Løpets bestanddeler

Produksjon

Produksjons merker

Prøveskyting

Ladetøy, artillerigods

Kanon uttrykk

Instrumenter og sikte

Målsetting av en kanon

Affutasjer

Rappert, navn og dim

Affutasje farger

Ammunisjon

Kanonkuler

Andre former for kanonprosjektiler

Aktiv kanonammunisjon

Avfyringsanordninger 

Svartkrutt

Om Krutt

Mer Krutt

Artillery index page

Cannons

General history

Cannon types

Older cannon names

Weaponsystems used in Denmark-Norway

Cannon production

Scandinavian cannon production marks

Proofing

Loading equipment

Instruments and aiming devices

Gun carriages

Gun carriages naming

Gun carriages colors

Ammunition index page

Cannon balls

Other forms of cannon projectiles

Active cannon projectiles

Firing methods

Company regulations original

Original Dokumenter

Reglementer Originale

Soldatens_utrustning_1790_1814

Rangorningen_1746

Offiserenes_utrustning_ca_1808

Håndgrep for muskett 1790

Felttjeneste inf_1807

Exerceerreglement 1787cap 8,9

Dragon feltreg 1791

Artilleriutrustningen 1804

Artilleri reg 1787

Soldatplikt_1808

Endringer_exerceerreglement_inf_1787

Exerceerreglement_jegercorps1795

Artilleri håndbøker

Artilleribok 1698

Artilleribok 1706

Artilleribok 1743

Artilleribok 1743, bilder

Kadettbok i Artillerie 1807, tillegg

Kadettbok i Artillerie 1800, register

Kadettbok i Artillerie 1800, bilder 1

Kadettbok i Artillerie 1800, bilder 2

Om krutt behandling s260-269

Svenske_kommandoer_1705

Gammelt skyts 14-1500

Kadettbok i Artillerie 1807, tilleggstekst

Inventarlister

Tapsliste_1814

Svensk lasteliste fra 1720

Dansk diploma

Om Fredrikswerk kruttfabrik

Artilleri inventarium

Gamle tekster om kanoner

Fredrikstads artilleri i 1716

Inventarliste tøyhuset 1618

Svenske våpenbetegnelser 1560

Privilegium for skydeselskab

Chapman om spisskammer kanoner

Om gratatpotter

Affutasjedesign

Kildemateriell

Munderingen

Uniformer

Uniformsproduksjon del1

Uniformsproduksjon del2

size_converters

Danske uniformer 1699-1712 del 2

Armatur

konstruksjonstegninger

Jeger krutthorn

Lås til norsk jegerrifle

Infanterimuskett 1785

Bøssemageren

Budde Lund innhold

Budde Lund om geværfabrikasjon s17

Brunering fra Carl Gustafs Gefärsf.

Brunering fra Budapest Waffenfabrik

Brunering fra Bofors

Bruksanv. Barrel browning

Pope`s brunerings løsning

Farging av jern og metaller

Brunering fra kungliga_armetyg

Gjengetabell millimeter og tommer

Gjenge identifisering etc.

Herdetemperaturer

Bøssemager prosjekter

Original source documents index

Old Danish-Norwegian Artillery books

Artillery from 1698

Artillery from 1706

Artillery from ca. 1743

Textbook ca. 1743 pictures_part1

Textbook ca. 1743 pictures_part2

Textbook ca. 1743 pictures_part3

Textbook ca. 1743 pictures_part4

Textbook ca. 1743 pictures_part5

Textbook ca. 1743 pictures_part6

Artillery book from 1807

Artillery book ca. 1800 index

Artillery book ca. 1800 pictures 1

Artillery book ca. 1800 pictures 2

Drawings of wrought iron guns

Old inventory lists

Artillery inventory lists

Uniform and equipment

Uniforms

Uniform production part1

Uniform production part2

Hand weapon and gunsmithing

Constructiondrawings

Jaeger powderhorn

Lock to norwegian jaeger

Gunsmith index

Browning solution from Carl Gustafs Gefärsf

Browning solution from Budapest Waffenfab

Browning solution from Bofors

Browning solution from Pope

Coloring of steel and metal

Gunsmith projects

 


Original kilder