arkeliet.no home

Arkeliet`s

Hjelpetabeller

av Trond Johannessen

 

 
 

 

Omregnings tabeller

Noen av disse tabellene er i første utgave og kan inneholde feil, skulle du oppdage
 noe som ikke stemmer så vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

 

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen , om Arkeliet, © om kopiering fra arkeliet.no