arkeliet.no home

Navn på en kanons forskjellige bestanddeler

 
 
Bildet under er bare for visning ved å høyreklikke og velge lagre mål, kan du legge den på egen maskin og skrive den ut i et dertil egnet program.
 
 

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no