Arkeliet start

WWW Arkeliet

Svenske kanon kommandoord 1705

Transkribert av Lars Bruzelius.


  Siden er kopiert fra The Maritime History Virtual Archives
Över allt står klara vid edra stycken.
Tager ut propparna.
Kastar löst taljorna och klarar dem.
Göras löst och tager av edra blylappar.
Fattar viskaren.
Presenterar honom.
Sätter honom i stycket.
Viskar edra stycken.
Betäcker fänghålen.
Tager ut viskaren.
Slår honom över styckemunnen.
Presenterar viskaren.
Kastar om viskaren.
Lägger ner honom.
Fattar edra rokers.
Tager ut kardusen, öppnar och sätter i stycket.
Fattar försättaren.
Presenterar honom.
Sätter honom i stycket.
Sätter an 2ne slag på kardusen.
Tager ut försättaren.
Presenterar honom.
Tager eder skottpropp / kula och förladdning / och sätter i stycket.
Sätter försättaren i stycket.
Sätter an laddningen med 3ne goda slag.
Tager ut försättaren.
Presenterar honom.
Kastar om honom.
Lägger ned honom.
Rymmer upp edra stycken.
Fattar kruthornen.
Kruthornen uti höjden.
Öppnar med tänderna.
Slår fängkrut på stycken.
Sätter propparna i kruthornen.
Fattar kruthornen med bägge händerna.
Gnuggar sönder krutet.
Hänger kruthornen på sin ort.
Fattar blylapparna och betäcker fänghålem.
Fattar handpikarna och står till reds att baxa edra stycken.
Riktar och passar edra stycken — observerandes långt bort -- nära -- lovart -- lä -- motkommande eller medgående.
Baxar edra stycken i styrbord förut och i babord akterut.
Baxar edra stycken i styrbord akterut och i babord förut.
Fattar luntan.
Blåser av henne.
Tager av blylapparna.
Giver fyr.
Förvarar luntan.
Lägger ned handpikarna.
Fattar bukten av taljorna och lägger dem på boxhornen.
Gör eder färdiga att hålla in edra stycken.
Över allt håller in edra stycken.
Klara edra taljor.
Viskar styckena och betäcker fänghålen.
Fattar taljorna och gör eder färdiga att hålla edra stycken till bords.
Över allt håller ut edra stycken.
Klara taljorna.
Betäck fänghålen med blylapparna och gör dem fast.
Fattar handpikarna.
Sätter styckena rätt i sina portar.
Sätter dem waterpass.
Lägger ner handpikarna.
Belägger styckena med ett par slag av taljorna.
Kastar löst taljorna.
Belägger och gör styckena väl fast.
Sätter in propparna.

--------------------------------------------------------------------------------
Daniel Grundell: Nödige underrättelse om Artilleriet till Lands och Siös så väl till Theoriam, som praxin beskrifwen och med nödige kopparstycken förklarad.
Olao Enaeo, Stockholm, 1705.


--------------------------------------------------------------------------------
Transcribed by Lars Bruzelius