Arkeliet start

WWW Arkeliet

Kanonplassering i Fredrikstad 1716

av Kjetil R Johansen


Antall pund 24 18 12 10 8 6 4 3 2 1 sum
Blokkhusbatteriet           3         3
Prins Georgs Bastion,                     24
til elven                 10    
Prins Georgs batteri 4 6                  
I fossebreen             2 2      
Prins Christian bastion                     18
Høyre flanke       2 5            
Spissen     3                
Venstre flanke         3            
I fossbreen             5        
Prins Frederik bastion                     10
Høyre flanke         4            
Venstre flanke         4            
I fossbreen             1 1      
Chalottes bastion                     15
Høyre flanke         1 2          
Spissen   2                  
Venstre flanke         3            
I fossbreen     1     1 3 1      
Gyldenløves bastion                     13
Høyre flanke   2     4            
Spissen   3                  
I fossbreen           2   2      
Antionettes batteri                     6
Øverste flanke     4                
Nederste flanke           2          
Nordre mellomflanke     3               3
Platte bolverk     4   1 1         6
Sum Gamlebyen 4 15 16 2 25 17 12 7 10 0 108
Kongsten fort                     15
Akerøy fort                     7
 
 
Kilde: Norske minnesmerker. Fredrikstad, gamlebyen og festningen. Utgitt av riksantikvariet i 1934.