Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Svenske navn på armatur i 1720Inventarliste fra et Svenskt skip i 1720

Inventarium
uppå
Kongl. May:tz

Orlogs. ____________________ Upprettat
D. ______ Anno 1720 til Constapelen.
___________________________och
befans som føllier. ___ Neml.
Bestyckningen.
4 Pund Jernstycker 19 stq

 

Vare Mengde Enhet Forklaring

RundaLodh

     
Pundige ronda Loth 886 St. kanonkuler
Pundige dito..   St. Det var fire linjer for kanonkuler av forskjellige størrelser

Skråå

4 Pundige Bleck skrå kapper   St.  
Pundige dito.     Det var fire linjer for skråskudd av forskjellige størrelser
24 Lødige 23 St. Disse var slått sammen
18 Dito      

Stång Skråå.

Fint fyrkantigt Jern   St.  
Groft Dito   St.  

Rulle Bly och Blylodh

Musquette Lodh 1500 St.  
Side 3      
Pistole loodh 500 stykker Pistolkuler av bly
Rånne kuhler 4000 stykker Rånne eller Ränne kuler er mindre kuler for bruk i musketten, enten i steden for passkulene eller sammen med kuler.
Ref: kom. fra Bengt Nilsson, Linköping:
"Rånne kuhlor" eller kanske "Ränne kuhlor" var mindre än de vanliga kulorna, de s.k. passkulorna. De kulor som hade tappen kvar kallades "halskulor". Från Karl XII:s tid finns uppgift om att dessa rännkulor hade en diameter av 1/2 lod på Samuel Örns måttstock = 11,15 mm. I boken "Arméns eldhandvapen förr och nu" hänvisar Alm till en uppgift från 1718 där det sägs att Dalregementet hade ett förråd av 23 600 passkulor, 4 090 halskulor och 18 896 rännkulor.
Styckebly lapper 18 stykker Det er dette vi kaller blyeplatladdere eller platlodd og er en blyplate til å beskytte luntehullet på kanonene. Blyplaten ble surret fast på over fenghullet med tykt fett lag i kantene slik at kanonen var vanntett.
Rulle bly 3 lispund Reserve bly til a støpe kuler, lage nye platlod eller Slag lappor
Slaglappor     Tilklipte blybiter for å ha som mellomlegg mellom kjevene i flintlåshanen og flinten. Disse kan også ha været laget av lær.
Flinte bly     bly i stykker for å kunne støpe kuler av.Krut

Krut

Stycke kruut 15Centner 50 skålpund Kanonkrutt (grovkornet svartkrutt)
Musquette Dito 2 Centner 34 skålppund Muskett krutt med kornstørrelse på 1- 1,6 mm
Pistole Dito 16 skålppund Pistolkrutt Da pistolene var mer finkalibret, så trengte man et finere krutt til disse. Kornstørrelse på 0,5 til 1mm.
Lunta 1 lispund Sakte brennende lunte i form av et hamp eller lintau som var nitrert. Dette ble gjort ved å bløte det i en løsning av salpeter og vann. Tauet gløder da med en sterk varme som er tilstrekkelig til å tenne fengkruttet på kanonene med.
Swafwel 2 (Ukjent) Svovel, uvist hva de brukte dette til

Handt Gewahr (Gevær = Håndvåpen)

Flinte Musquetter 30 stykker odugel: = odugelige Musketter med flitlås i kaliber 20mm alle er ubruklige
Flinte Pistohler 54 stykker der af 8stk odugel: Flintlåspistoler
Enter Bijhler 15 stykker af gamla modell. Økser med en lang pigg i stedet for den vanlige hammerformen. Entrebilene har også vanligvis jernskinner ned over skaftet, for å forsterke dette.
Wårjor 19 stykker 3 gl. (gamle) modell udugelige. Korder med jernfester
Bajonetter     Ganske pussig at de ikke hadde bajonetter til muskettene.
Trummor 1 stykk odugel: En tromme som ikke var brukbar.
Trumstockar 2 stykker Trommestikker
Flintor slagna 100 stykker Ferdig lagede /tilpassede flintestener til pistolene eller muskettene.
Musquette Läder Taskor 18 stykker Futeraler av lær til flintlåsmuskettene.
Dito Bulldans   St. "Buldan" definieras så här av SAOB: grof, tvåskaftad väfnad af lin-, jute- l. hampgarn, hvilken användes till säckar, segel m. m., äfvensom till enklare kläder, i hvilket fall den brukar vara randig Ref: Bengt Nilsson, Linköping
Side 4      
Pistohle Läder Taskor 6 St. Pistolhylster av lær. Man kjenner jo godt til de taskene som rytterne brukte til pistolene, men hvordan så disse ut?
Dito Bulldans dito   St.  
Läder Kruth Säcker 1 St.  
Bulldans dito   St.  
Läder Ambar 5 St. Kan også være "Umbar" . Vet ikke hva dette er

Feurwerckz Versedlar

Hand Granater 130 St.  
Feur Bollar   St. Blekk i form av en bolle, hvor to, med spiler utgjør en brannkule
Feur Piihler   St. Piler til å skyte brannkulene med
Geswinda Wåx Brandtrør   St. Brannrør til granater og fyr/brannkuler. Vanligvis så var disse laget av treværk, men de fantes da også i voks.

Ladde Tygh.

4 Pundige Laddskyffell 3 St.  
Pundige dito.   St. 2 ekstra linjerfor flere kalibere.
Uootskrufwor 1 St. Ant. menes det en eller anne form for utrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen.
Krastere 1 St. Håndskrevet mellom linjene
Musquette Kratzar 1 St.  
Uotskruf 1 St. Ant. Kuletrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen. Håndskrevet mellom linjene
Pistohle Dito   St.  
4 Pundige Stång Laddtygh 11   med Sätter och visker
Pundige dito.   St.  
Pundige Tång Laddtygh   St. Spesiell tang for å håntere glødende kuler.
Pundige dito.   St.  
Side 5      
Pistohle Plunderskruff 4 St. Håndskrevet mellom linjene Kuletrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen
Musquette Dito 15 St. Håndskrevet mellom linjene
Stycke Plunderskruff 3 St. . I dette tilfelle for kanon, ant. samme som falkenters. lignende fra: (DALMAN 34 L34 K c. ( 1695). Ladd-tyg äro viskare, törsättare, plunder, skrufvar, remnålar kruthorn, laddskyflar.
Koppar Kruutmått   St.  
Kruut *** Bläck mått 6 St. (Bläck er strøket ut oh kuut er lagt til ) 3 (på) 2,1 (og ) 3 (på) 3,5 skålpund
Krut-Horn av Horn 26 St.  
Dito af Messing   St.  

4p Ladd Skyffells Kållfwar

3 St. Ladeskuffe av kobberblikk festet til en klov.
Dito     2 tilleggs calibre ikke lagt inn her
4p Sätter Kållfwar 7 St. Ansetterklover
Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her
Wiskard Kållfwar 7 St. Viskerklover
Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her

Kogers.

4 Pundige Trä Kogers 26 St. Koger/ eske/ veske til å bære krutt ladningene fra magasinet/amunisjonslageret til kanonene. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her

Carduser.

4 Pundige Pappers Carduser 700 St. *****
Side 6      
Pundige dito   St.  
Pundig Pergamentz carduser   St.  
Pundige dito   St.  
Pergamentzskinn      
Cardus Papper Ris 4 Bøcker  
Patron Dito 4 Bøcker  
Kist Papper   Bøcker ** Usikker på hva dette er

Archlie Verzedlar

Bom Ollia   Stoep Linolie Som måles i Svenske stop à 1,3 liter
Såpa   Mark  
Tallgh   Mark Talg
Kiøckenfett   Mark  
Tiera   Tunnor  
Kinnrååt af større Sorten   Faat  
Dito af mindre sorten      
Kriita   Mark Kritt
Bulldan   Allnar  
Norrkiøpings Duk      
Heltzinge Dito      
Wallmar Dito      
Søta Tråd   Mark  
Lius   Lisp. Mark Vokslys
Side 7      
Fåhrskinn 1 St.  
Oxhuudar 7 St.  
Lanternor   St.  
Vattn Lanternor   St.  
Skått Lanternor 6 St.  
Hand Lanternor 1 St.  
Lanternor Horn   St.  
Stucke Lådor     Utstyrskasser til kanonene.
4 Pundige Stycke Lådor 20 St.  
Pundige dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her
Pundige Släp Lådor   St.  
Pundige Dito   St.  
Rullor och Axlar   St.  
4 Pundige Rullor 24 St. Ekstra Hjul/valser til rapertene
Pundige Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her
Pundige Axlar   St. Ekstra akslinger til rapertene
Pundige Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her
Side 8      

Trä Redskap

4 Pundige Proppär 14 St.  
Pundige Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her
4 Pundige Cardus Stäck 13 St. Kardustolk/dolk
Pundige Dito   St. 4 tilleggs calibre ikke lagt inn her
Luntstockar 23 St.  
Stellhult   St. Stilolt er den delen som stillkilen ligger på
Riicht Kiilar   St. Stillkiler
Hand Spijkar   St. Baksespaker for å flytte kanonen sideveis.
Granats Kista   St.  
Uthredning Dito   St.  
Gervårs *? Dito   St.  
Cardus Dito 2 St.  
Blyloch Dito   St.  
Båth Dito   St.  
5 Tumbs enckle Tallieblåck 24 St.  
Tumbs dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her.
Tumbs Dubbla Tallie blåck   St.  
Tumbs dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her.

Tougwärcke.

4 Pundige Brekor 14 St. Brog tau Et tykt tau til å ta opp rekylen av kanonen på dekk
Pundiga Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her.
Side 9      
4 Pund tallior 28 St.  
Pund Dito   St. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her.
Brokstiartar 28 St.  
Krut Talljor   St.  
Bäntzlar 28 St. 3 sky***
Styckelängor   St.  
Tunne-Längor   St.  
Stycke stråppor   St.  
Kokers Linor   St.  
Tunnelängor   St.  
Ambar Linor   St.  
Koker Liinor   St.  
Hand Swablar 4 St.  
Spinna Godz   Skalp . Lisp Mark
Førladningz Godz   Skalp . Lisp Mark
Giord Fårladning   Skalp . Lisp Mark
Fårladningz Cassar 14 St.  

Forrådz Tougwercke.

5- Tums Tråtz Famnar St.  
7- Tums 32    
36: Garns Dito     24. , 18 15 12 Liste med alle garn og line størrelsene
Side 10      
Sticklinor      
Hysing 3 Bunt  
Märling 3 Bunt  
Segelgarn   Bunt  
24, 18,15,12,12 linor, 9,6     Liste med alle garn og line størrelsene av opslagit Godz
Lårding Lisp Mark  
Skeppmans Garn   Rullor  

Pressonningar.

  Dick Allnar  
Side 11      

Jern Redskap

Koppar Spict   St.  
Tenlickor   St.  
Laskiser 400 St.  
Blyspik 300 St.  
2 Tums Spik   St.  
3 Tums Dito   St.  
4 Tums Dito 150 St.  
5,6,7,8 tums   St. Liste med alle spiker størrelsene
6,3,2 Pund Tappskenor   St. Tappdeksel for å feste kanonen til raperten. Listen med alle størrelsene, ikke tatt med her.
6,3,2 Pund Voxhorn   St. Liste med alle størrelsene, ikke tatt med her.
Tallie och Stiärtringar   St.  
4 Pund Luntzar 20 St. Skal ant være luntkar, men skrevet med dobbel bokstaven "tz" som ligner "k"
4 pund rulla Beslag 26 St.  
Rømnålor 12 St.  
Fenghuåls Nafware   St. Fenghullsbor Dk/No Stykkbor
Klohammare 2 St. med Jernskafft
Huggiärn 2 St.  
Pol***stu** 1 St.  
Side 12      
Skiølper 2 St.  
Jagbåltar   St.  
Märlprimmar 2 St.  
Fiihlar   St.  
Spetzknop   St.  
Breckhakar   St.  
Talhehackar 16 St.  
Koføtter 22 St.  
Hackar   St.  
Pictor   St.  
Måkare 1 St.  
Jårn Skyflar   St.  
Hugghror   St.  
Band-knifwer   St.  
Gångetårn   St.  
Haspor   St.  
Krampor   St.  
Taskelås   St.  
Stöpslefwar   St.  
Hångelås 3 St.  
Koser 16 St.  
Sluttingar   St.  
Nickegafflar   St. Gafler til å montere små kanoner på skandekket eller i merset.
Skydeskrape 1 St.