Arkeliet start

WWW Arkeliet

Prøveskyting

av Trond Johannessen


 
Stykket er noe omskrevet i forhold til originalen, for å få det mer lettfattelig.

129

 

Eksaminasjon
131  
132

 

Hvorledes Canonen proberes

Etter eksaminasjonen legges kanonen i en prober rappert slik at også tappenes styrke kan prøves. Kanonen prøves nå med en ladning på 1/4 kules vekt i krutt en forladning og en kule. Det skytes 4 prøveskudd etter kanon reglementet(en såkalt afblæsing). Derefter starter selve styrkeprøvene som er 4 skudd:

  1. Kanonen lades med ½ kules vekt i krutt en forladning og en kule. (Dette kalles et singelskud)
  2. Kanonen lades med ½ kules vekt i krutt og to kuler. Den første kulen skal ligge rett på kruttet uten forladning (Dobbelt jern). Dette er for å teste bunnen og tappenes styrke
  3. Kanonen lades med 2/3 kules vekt i krutt og en knippel dette er den vanskligste prøven, da en knippel har større friksjon mot løpet enn kuler. Ved dette skuddet belastes kanonen over det hele.
  4. Det siste skuddet er også et singelskudd, som gjøres for å se om kanonen har lidd noen skade av de foregående skudd.

 

133