Arkeliet start

WWW Arkeliet

Felt rekvisitter for
Dragonregimentet 1791

av Trond Johannessen


Du kan laste ned filen i word format her: feltrekvisitter_dragonreg.doc

DETAILLE

Over

De fornødne

Feldt = Requisitter

for et marcherende Dragon=Regiment af den Norske Armee,
bestaande af 4 Escadroner hver til 8 Under=Officeers, 1 Escadrons = Smed, 2 Trompettere og 120 Dragoner.

_________

De ellers for Dragon = Regimenterne reglementerede
Lægds Equipage = eller Chambree = Sorter
findes her ey anførte

 

Af Vogne, Heste, Kudske og Kløv = Sadler behøves :

  Vogne Heste Kudske Kløv = Sadler
A. Pr. Escadron :        
2 Brød = Vogne, à 2 Heste, 1 Kudsk for 4re Escadroner 8 16 8  
8 Pak = Heste for 4re Escadroner   32 16 32
1 Escadrons = Vogn for 4re Escadroner 4 8 4  
1 Escadrons = Marquetenter godtgiøres 2 Heste for 4re Escadrone   8    
B. Pr. Regiment :        
1 Stabs = Vogn à 2 Heste, 1 Kudsk 1 2 1  
3de Patron = Kiærrer, indrettede til Dragon = Regimenternes Carabin og PistolPatroner, befindes for ethvert Regiment ved Artilleriet, hvorfra de fornødne Patroner afhentes.        
1 Regiments = Feltskiær = Vogn à 2 Heste, 1 Kudsk 1 2 1  
1 Smede = Vogn ligeledes 1 5 1  
For Vogn = Mesteren   1    
Tilsammen == 15 71 31 32

Af Telter, Felt » Kiedler og Feldt » Flasker behøves :

  Telter Feldt = Kiedler Feldt = Flasker
Under=Officeers, Escadron=Smede, Trompettere og Dragoners Telter à 32 pr. Escadron for 4re Escadroner 128    
Vagt=Telter 4    
Gemene Under=Stabs 4    
Til Kudskerne 4    
er ==
140    
Felt=Kiedler med Casseroller à 32 pr. Escadron for 4 Escadroner 128    
Escadrons = Feltskiærs og gemene Understabs= Betienter 4    
Til Kudskerne 4    
er ==
  136  
Feldt = Flasker med Remmer: For 32 Under = Officeers, 4 Escadron=Smede, 8 Trompettere og 480 Dragoner, à 2 Mand om Flasken, er     262
       

 

Til Kudskerne:

Kioler .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

31.

Cabutzer   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

31.

Støvler     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

31 Par.

Brød»Tornøstere .    .    .    .    .    .    .    .

31.

Svøber for de kiørende Kudske   .    .    .

15.

Griimer med 2de Bindsler     .    .    .    .

71.

Nota. Bidere erholde ikke Marque tenterne, end de for dem anførte Heste

 

Heste»Dækkner .    .    .    .    .    .    .    .

63.

Dækken » Giorder  .    .    .    .    .    .    .

63.

Tornøstere .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

63.

Tydere med Behør  .    .    .    .    .    .    .

63.

Campeer»Pæle   .    .    .    .    .    .    .    .

63.

Heste » Skoe, 4 pr. Gang  .    .    .    .    .

63.

Dito Søm, 24 pr. Gang, 2 Gange .    .    .

   

   pr. Hest, er  .    .    .    .    .    .    .    .    .

126. Gange

Striigler 2 pr. Escadron og 1 til Stabs Vognen

  9.

Cardetzer    ¾    dito    ¾      ¾    dito  .

  9.

Saxer          ¾    dito    ¾      ¾    dito  .

  9.

Campeer»Strikker til Tros»Hestene .    .

76 Favne.

Vogne med Støtte»Gafler  .    .    .    .    .

15.

Sperre»Kiede og Tiære»Kander,hver sort

15.

Hakker .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

15.

Spader  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

15.

Hug»Øxer  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

15.

Reise»Øxer (foruden Smede»Vognen)   .

15.

Telte»Øxer til Vagt»Telterne, Under»

 

      Stab og Kudske   .    .    .    .    .    .    .

12.

Nota. Fleere ere unødvendige, da en hver
Dragon medbringer sin Øxe

 

Fourageer » Sækker, en pr. Kudsk    .    .

31.

Proviant » Sækker, 10 pr. Brød »Vogn  .

80.

Fourageer»Strikker à 10 Favne     .    .    .

63.

Reserve»Strikker à 10 Favne   .    .    .    . 

63.

Hakkelse»Kister med Knive, 3 pr. Escadron

12.

Høe»Leer  med Orv, 3 pr. Escadron.     .

12.

Hiuul»Spiger, 10 pr. Vogn   .    .    .    .    .    .

150

4 Toms Dito, 20 pr. Vogn   .    .    .    .    .    .

300

3 Toms Dito          Dito  .    .    .    .    .    .    .

300

Regiments»Linne .    .    .    .    .    .    .    .

  1.

Escradrons»Linne .    .    .    .    .    .    .    .

  4.

Campeer»Strikker, pr. Escadron 140

 

     Favne,   er   .    .    .    .    .    .    .    .    .

560 Favne

Til Detachements 24 Favne pr. Esca dron, er  .

96 Favne.

Instrument»Kiste.    .    .    .    .    .    .    .    .

  1.

Medicment»Kiste   .    .    .    .    .    .    .    .

  1.

Cuur»Smeds Dito   .    .    .    .    .    .    .    .

  1.

4 Lispunds Vægt, en pr. Escadron, er    .    .

  4.

Potte»Maal, ligeledes .    .    .    .    .    .    .

  4.

½ Potte»Maal, dito .    .    .    .    .    .    .    .

  4.

½ Skieppe»Maal, dito .    .    .    .    .    .    .

  4.

Hesteskoe»Hammere 4 pr. Escadron  .    .

16.

Hov»Tænger .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     

 16.

Nebbe»Tænger 4 pr. Escadron    .    .    .

16.

Syler med Beeg»Traad, 1 pr. Kudsk .    .

31.

Sæhler 2de pr. Vogn med alt Tilbehør   .

30.

Til Vogn»Mesteren:

 

1 Riide»Sadel med Behør   .    .    .    .    .

  1.

Pistoler  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

  1 Par.

Pallask   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

  1.

Gehæng med Spende .    .    .    .    .    .    .

  1.

 

Disse foranførte Feldt=Requisiter, blive paa
efterstaande Pak=Heste og Vogne
saaledes fordeelte:

1) En Pak=Heste paalægges:

(Nota. Disse have alle liige stoer Byrde.)
1 Kløv=Sadel med tilhørende Remmer og Gjordt.
4 Telter med dertil hørende 80 Plugger.
8 Telte=Stænger.
4 Telte=Aaser.
1 Campeer=Pæl.
1 Tornøst, 1 Reserve=Strikke, 1 Brød=Tornøst.
Videre følger Hesten:
1 Bidsel, 1 Grime, 1 Heste=Dekken og 1 Dekken= Giordt.

2) Paa Stabs=Vognen:

Med enhver Vogn følger bestandig 1 Støtte=Gaffel, 1 Spærre=Kiede og 1 Tiæer=Kande
Regiments=Cassen med fornødne Papiirer

2 Telter med Stænger og Aaser u. for Under=Stab.
2 Telte=Øxer, 2 Feldt=Kiedler med Casseroller.
1 Hakke, 1 Spade, 1 Hug=Øxe og 1 Reise=Øxe.
1 Regiments=Linie
1 Fourageer=Sæk
3 Fourageer=Strikker, 3 Reserve=Strikker.
3 Heste=Tydere, 3 Gange Heste=Skoe.
6 Gange Søm, 3 Heste Dekkener.
3 Dekken=Giorder, 1Campeer Strikke à 4 Favne.
1 Striigel, 1 Cardetz, 1 Sax.
(Nota. Her har Vogn=Mesteren tillige for sin Hest.)

3) Paa en Escadrons=Vogn:

1 Vagt=Telt med Stænger, Aas og plugger.
1 Telt til Kudskerne med Dito.
2 Telt=Øxer.
600 Flintesteene.
1 Hakke, 1 Spade, 1 Hug=Øxe og 1 Reise=Øxe.
 
5 Fourageer=Sække
10 Fourageer=Strikker
10 Heste=Tydere med Behør
10 Gange Heste=Skoe
20 Gange dito Søm.
1 Campeer=Strikke à 8 Favne
2 Striigler, 2 Cardetzser, 2 Saxer
for Pak=Hestene
tillige
2 Reserve=Strikker.
1 Hakkelse=Kiste med Kniv.
1 Høe=Lee med Orv.
 
I Escadrons=Linie.
Campeer=Strikken for Escadronen, 140 Favne.
Detatchements=Strikke, 24 Favne.
En 4 Lispunds Vægt.
Et Potte=Maal, et Halvpotte=Maal.
Et Halvskieppe=Maal.
10 Hiuul=Spiger.
20 fiire Toms og 20 tre Toms Spiger.
4 Skoe=Hammere, 4 Hov=Tænger, 4 Nebbe=Tænger.
2 Heste=Dekkner, 2 Dekken=Giorder
2 Tornøstere, 2 Campeer=Pæler.
Her føres de i Reserve fornødne Munderings=
Sorter:
Pr. Escadron 10 Par Støvler med Sporer og SporeLæder.
 
  10 Par Skind=Buxer.
10 Par Strømper.
10 Skiorter.
20 Par tilskaarne Støvle= og Skoe=
Saaler.
 

 

4) Paa en Brød = Vogn:

1 Hakke, 1 Spade, 1 Hug=Øxe og 1 Reise=Øxe.
1 Fourageer=Sæk.
10 Proviant=Sække.
1 Hakkelse=Kiste med Kniv.
1 Høe=Lee med Orv.
2 Fourageer=Strikker, 2 Reserve=Strikker.
2 Heste=Tydere, 2 Gange Heste=Skoe. 4 Gange Søm
16 Feldt=Kiedler med Casseroller.
10 Hiuul=Spiger.
20 fiire Toms, 20 tre Toms Spiger.
1 Campeer=Strikke à 4 Favne.
2 Campeer=Pæle, 2 Heste=Dækkner.
2 Dekken=Giorder, 2 Tornøstere.

5) Paa Feltskiær = Vognen:

1 Instrument=Kiste.
1 Medicament=Kiste.
1 stoert Telt for de 4re Escadrons=Feltskiærer.
1 Telt=Øxe
1 Felt=Kiedel med Casserolle til Escadrons=Feltskiærerne.
1 Hakke, 1 Spade, 1 Hug=Øxe og 1 Reise=Øxe.
1 Fourageer=Sæk.
2 Fourageer=Strikker, 2 Reserve=Strikker.
2 Heste=Tydere med Behør.
2 Gange Heste=Skoe, 4 Gange Søm.
10 Hiuul=Spiger.
20 fiire Toms og 20 tre Toms Spiger.
1 Campeer=Strikke à 4 Favne.
2 Campeer=Pæle, 2 Heste=Dækkener.
2 Dækken=Giorder, 2 Tornøstere.

6) Paa en Smede = Vogn:

1 Cuur=Smeds Kiste.
Bøssemagerens Verktøy.
Sadelmagerens Reedskab.
Gevaldigerens Feldt= og Slutte=Jern.
2 Telte med Stænger, Aaser og Plugger.
1 Fedt=Kiedel med Casserolle.
1 Telte=Øxe.
1 Hakke, 1 Spade og 1 Hug=Øxe.
2 Fourageer=Strikker, 2 Reserve=Strikker.
2 Heste=Tydere.
2 Gange Heste=Skoe.
4 Gange Søm.
1 Fourageer=Sæk.
10 Hiuul=Spiger.
20 Fiire Toms og 20 tre Toms Spiger.
1 Campeer=Strikke à 4 Favne.
2 Campeer=Pæle.
2 Heste=Dekkener, 2 Dekken=Giorder.
2 Tornøstere.

Approberet udi Christiania i det Kongelige Generalitets=
og Commissariats=Collegio den 14 Maji 1791.

Wackenitz.                   Wessel.                  Haxthausen.

   Smit.

*    *    *

Hvorledes foranførte Feldt»Requisiter Stykke»Viisere fordeelte paa de for Regimenterne godtgiorte Pak=Heste og Vogne, viiser herhos vedhæftede Summariske Tabell.