Arkeliet start

WWW Arkeliet

Omregnings tabeller

av Trond Johannessen


Omregnings tabeller

Noen av disse tabellene er i første utgave og kan inneholde feil, skulle du oppdage
 noe som ikke stemmer så vennligst ta kontakt med undertegnede.