Arkeliet start

WWW Arkeliet

 

Gamle svenske måleenheter

av Trond Johannessen


 

De svenske enhetene er hentet fra mange forskjellige kilder, og alle er sekundærkilder. Det vil si bøker og Internett, så det kan forekomme feil i definisjonene og tallene. Skulle du komme over noe som ikke stemmer så ta kontakt med undertegnede. 

Lengde

[Vekt] [Lengde] [Volum] [Kubikk] [Areal]-[Antall]- [Toppen av siden]

Lengdemål brukt fra <- til 1863

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Tum "   12 Linjer 2,4741996 Centimeter
Fot '   12 Tummor 0,2969 Meter
Aln     2 Fot 0,5938097 Meter
Famn     3 Aln 1,7814 Meter
Linje '''       2,06183 Millimeter

Lengdemål brukt fra 1863 til ->

Ble brukt til de gikk over til metrisk i 190?

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Linje '''       2,96 Millimeter
Tum "   10 Linjer 2,96 Centimeter
Fot '   10 Tummor 0,29686 Meter
Aln     2 Fot 0,59372 Meter
Mil     18000 Aln 10,6889 Kilometer

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kvartmil         1,852 Kilometer
Sjømil     4 Kvartmil 7,40804 Kilometer
 

Jord og eiendom

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Rode     16 Fot 4,74976 Meter
Stång     10 Fot 2,969 Meter
Ref     100 Fot 29,686 Meter

 

Vekt

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]-[Toppen av siden]

Mengder

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Ny lest         4250 Kilogram

Vektenheter brukt fra 1863

Ble brukt til de gikk over til metrisk i 190?

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Bismerpund b#   12 Skålpund 5,101 Kilogram
Stein     32   13,6024 Kilogram
Merke     1 Skålpund 0,42507 Kilogram
Skålpund #   1 Merker 0,42507 Kilogram
Lod     100   13,2836 Gram
Ort     128   4,2508 Gram
Quint         3,3209 Gram
Lof     5   42 Kilogram
Skippund sk# 400 Pund 20 Lispund 170,0303 Kilogram
Centner     100   42,5076 Kilogram
Wåge     100   42,5076 Kilogram
Lispund L#   20 Skålpund 8,5015 Kilogram
Handel og Sjøfart
Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Skipslast     5760   2450 Kilogram
Svær lest         2442 Kilogram

Bergverksvekt /Kobbervekt

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Mark pund         0,357 Kilogram

 

Volum

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden]

Flytend varer

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Ohm     155 Pottor 157,039 Liter
Kanna   brukes også til tørre varer 2 Stoper 2,617188 Liter
Fisketønne     120 Pottor 115,92 Liter
Tunna     2 Spann 146,5625 Liter
Pot         0,966 Liter
Jumfru     1   81,78 Milliliter
Stop         1,3 Liter
 

Vin og brennevin

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Oxhufvud     90 Kannor 235,548 Liter
Anker     30 Stoper 39,3 Liter

Tørre varer

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Fjerding     4 Kappa 18,15 Liter
Korn-tønne   48 Kanner 48 Kannor 125,625 Liter
Skjäppa         20,9 Liter
Kappa     1   4,58 Liter
 

Korn handel

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Halvspann     14 Spann 39,3 Liter
Spann   Samme som anker 28 Kannor 73,3 Liter
Korn-tønne   7776 kubikk tummor     139,12 Liter

Kubikk

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden]

Vektenheter brukt fra <- til 1863

Antagelig var det de samme som etter

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Korn         42,5 Milligram
Kubikkfamn         5,85 Kubikk Meter
Storfamn         3,77 Kubikk Meter
 

Tømmer og skogbruk

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Famn ved   Skogsfamn     2,83 Kubikk Meter

Areale

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]- [Toppen av siden]

Landmål brukt fra <- til 1863

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kvadrat tum "^2       6,1206 Kvadratcentimeter
Kvadrat aln     4 Kvadrat fot 0,3525 Kvadratmeter
Kvadrat fot f^2   144 Kvadrat tummor 0,8814 Kvadratmeter
 

Jord og eiendom

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Tunneland     2 Spannland 4936,4 Kvadratmeter
Spannland     16 Kappland 2448,2 Kvadratmeter
Kanneland     1000 Kvadrat fot 88,15 Kvadratmeter
Kappland         154,3 Kvadratmeter

Antall

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]-[Toppen av siden]

Landmål brukt fra <- til 1863

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Skäpland         822,7 Kvadratmeter

Mengder

Handel og Sjøfart
Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Val sill     80   80 Stykker
bunt sill     100   100 Stykker
Bast sill     24   24 Stykker

Tørre varer

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Skjäppa         20,9 Liter

Gå til toppen av siden