Arkeliet

Living history

Side 2 ref.bilde 003

Udj Autorerun derom Mentionered som mig er bekient nogle formenner at samme ere opfinden af de gamle greckere anden at samme udi et Kongerige kaldet Castillien ved Italien anden at Chinecerne skal være detz første opfindere, dend beste etterrrættning men derom haver er at en Munk skal have opfundet denne Composition og i det hand formeget vilde probere detz Størkke selv d**over blev forbrendt og mistet sit Liv. Kruudt bestaar af 3de slags Canon, Gehvær, Pirsk? eller skive=Kruud detz Propotionerlige Composition skal vidre vises i det 3de Exemplar, mens for at komme til Hoved tingene og de saa nær hinanden i Slægt Wærende Viidenskaber Neml: Fortificationen og Artilleriet da seer man at begges Demation flyder af Geometrien-. Naar disse Grund=Regler i agt tages udj Artilleriet som ære Naar 1 Gehvær kaldes 16 Lødig saa vegir Accurat saadan en blye kugle som skydes af Gehværet 16 lod paa dend ordinaire wægt som bruges her i landet, dend kaldes blye Wægten. Naar en Canon nævnes 4:6:8:12:18 eller 24pundig etc: saa forstaaes derved at Kuglen som dend skyder af sig Veier saa meget på wores wægt, det kaldes Jern_wægten og naar en Morteer kaldes en 100pundig saa kaster eller Verffer dend af sig en kugle som Vegir saa meget, den Kaldes Granat Wægt:, Vi kunde og udreigne disse Corpers Kubiske indhold saaleedes som skeer udj Aereometrien ved Cubiq foed Cubiqve tommer og desligeste mens samme giver saadan en haaben brøck at mand ikke derudaf kand redde sig, derfore haver de gamle Artillerister indretted alle saadane skydende Corper etter Vægt, og ladet støbe og dreje kugler saavel af Jern som bly, Tinn Kaaber, bly, Sølv, guld,etc. alleslags metal eller saakaldede ve, hver kugle paa 1pund og naar man først har dem, saa kand siden diameterne Arithmetice findes til alle andre pund og lod: Kugler, store og Smaa sampt alleslags Kugler uden Vægt at finde hvormeget samme

Click to view full size image
artbib_1_7_001.jpg artbib_1_7_002.jpg artbib_1_7_003.jpg artbib_1_7_004.jpg artbib_1_7_005.jpg artbib_1_7_006.jpg artbib_1_7_007.jpg
File information
Filename:artbib_1_7_003.jpg
Album name:trond / Dansk artilleri ca 1743
Filesize:267 KiB
Date added:Nov 16, 2005
Dimensions:1816 x 1178 pixels
Displayed:112 times
URL:http://www.arkeliet.no/gallery/displayimage.php?pid=312
Favorites:Add to Favorites