Arkeliet start

WWW Arkeliet

Innhold
Bøssemaker resurser

av Trond Johannessen


Linker til mine notater og tips

 

Oppskrifter

 
Bruneringsveske fra Carl Gustafs Gefärsfaktori
 

Pope`s brunerings løsning

 
Brunering for overflatebehandling fra Bofors standard EX- 329 1953
 
Brunerings flüs fra Budapest Waffenfabrik
 
Brunering for overflatebehandling fra Kungliga Armétyg forvaringen
 
Oppskrifter for farging av jern og metaller fra Taschenbuch für prezisionsmechaniker. 1914  
Bruksanvisning for Barrel Brown & degreaser  
 

Gjenge identifisering etc.

 
 
 

Artikler om bøssemakerarbeid

 
Om Geværfabricationen av Budde Lund Artillerimajor, ridder af Dannebroge  
 

Herding etc.

 
Herde og anløpings temperaturer  
 

Konstruksjonstegninger

 
Norsk skiløperrifle 1711 tegninger og bilder  
Pistoler 1700- 1772  
Jeger krutthorn  
Lås til norsk jegerrifle 1791-18xx i scala 1:1 ( 4 tegninger)  
Danske infanterimusketter 1700 tallet fra Georg Wilhelm Von Bergens Våpenbok  
Soldatkniv fra 1700  
Hirsfenger feste og en faskinknivklinge  

Omregnings tabeller

 

Linker til Bøssemaker resurser på nettet