Arkeliet start

WWW Arkeliet

Levende historie

av Trond Johannessen


Denne siden er midlertidig, og kun for å samle alle sidene som finnes til nå. Dette vil bli en ny portal.

Levende histori

Galleri over bilder fra flere arrangementer i skandinavia de siste årene.

Generell bakgrunnshistorieGenerell bakgrunnshistorie

Reglementer

Praktisk kanon Praktisk kanon

Artilleri mannskap Artilleri mannskap

Original kilder

Bilder fra arrangementer Galleri over bilder fra flere arrangementer i skandinavia de siste årene.
Generell bakgrunnshistorie Her er en samling av artikler laget i forbindelse med levende historie
Bakgrunns dokumenter Samling av originaldokumenter som er transkribert for å kaste lys over historien.
Reglementer Samling av reglementer. Her finner du de gamle og de nye som man bør forholde seg til under arrangemanger.

Praktisk kanon

Her finnes det en del tips og triks for konstruksjon av kanoner og affutasjer. Litt om bruken av disse, og noe historie.
Artilleri mannskap Tittel og lønn på mannskap tilknyttet artilleriet i 1709
Rekonstruksjonsarbeide Ting og tang om rekonstruksjon av gamle ting for bruk idag.
Militær historisk ordbok   Midlertidig ute av drift pga. oppdatering og nye data. Bruk den i menyen!
Linker og adresser  Linker til militærhistoriske foreninger.