Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home


Om praktisk bruk av kanon


Denne siden vil til envær tid være under konstruksjon, ettersom det stadig kommer inn forslag til endringer. Har du noen tips så send en mail til:l [Trond Johannessen] Alle bidragsytere vil bli kreditert.

Historisk overblikk 

Artilleriet fram til 1687

Kanontyper
Dansk-norske inndelinger  fra ca. 1450-1650
1600 årenes benevnelse
Betegnelser fra England 1500 tallet
 
 

Artilleriet etter 1687 

 

Produksjon

Hva er betegnelsene på kanonens forskjellige bestanddeler
Hvor får man tak i bakgrunnstoff. Se kilder!
Tegninger. Se kilder!
Støping av kanoner (Hvor og hvordan)
Ammunisjonskasse for 1 punds kanon
 
Prinsippielt kart over farger på lavetter og rapperter
Farger brukt i virkeligheten
Detalj bilder av originale kanoner
Bilder fra arbeide med en stor modellkanon
 
 

Praktisk bruk

Reglemanget for 1704, kommer så snart det forefinnes.

Exerceer-reglementet for trepundige regiments og brigade kanoner 1787

Eksersis

Denne samlingen av momenter og oppsett er beregnet for bruk nå. Dette er for at en skal kunne rokkere på manskapet og lære opp nye folk på en enkelt måte, uten at en må lese en hel avhandling. Jeg har prøvd å holde meg så mye til de gamle reglemangene som mulig uten å gjøre det for komplekst. Jeg tar gjærne i mot kommentarer til disse, da det er viktig at alle nødvendige instruksjoner ikke uteblir.

Betegnelser på kanonmannskapet
Oppstilling ved kanonen
Hvem gjør hva
Kommandoer som er her er beregnet for bruk nå, og bare de som er praktiske for et minimalt mannskap.
Ladningen:
Bruk av ladetøy

 

Sikkerhet 

Ladetøyet

Hva trengs, og hvorfor har utstyret den utformingen det har.
Inspeksjon av en ny kanon
Inspeksjon av kanonen og utstyret før bruk.
Oppbevaring av krutt i felt
Sikkerhet ved ladning av kanonen
Sikker skyteretning
Hva man gjør og ikke gjør
Sikkerhetsutstyr 
Avfyring av kanonen
Kruttmengde og type
Pakking av kruttladninger Ny metode utviklet, virker skikkelig bra
 

Kanonen etter bruk

Vasking og pussing
Konservering av kanonen 
Vedlikehold