Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

ReglementerSamling av reglementer. Her finner du de gamle og de nye som man bør forholde seg til under arrangemanger

Det vil sikkert komme mange forslag og innvendinger til dette skrivet og andre som ligger i Arkeliet. Har du noe som du mener burde diskuteres så ta dette opp i diskusjonsforumet.

De gamle originale reglemangene

Disse ligger egentlig under kildestoff, men det passer bra med en link her.

Moderne reglementer for re-enacters

Adferdsreglement for forsvarshistoriske foreninger. Bjørn Murud har laget dette reglementet om ting vi bør vite om og forholde oss til. Du kan laste ned filen i word format her: Adferdsreglement2.doc
Grunnleggende sikkerhetsregler Forslag til grunnleggende sikkerhetsregler som skal gjelde alle. Grunnleggende sikkerhet rundt blank og skytevåpen, både ovenfor egne og ev. fiender. Sikkerhetsavstander, hvor sikte, hvor nær man bryter osv. Hvordan bære utstyret sikkert for seg selv og andre. Alle som skal delta i en OPPVISNING må kjenne den. Utarbeidet av Kjell Ingvaldsen
Du kan laste ned filen i word format her
: Sikkerhetsplakat.doc
Håndvåpen-plakat Spesielle regler ved bruk av personlig ildvåpen i en oppvisning. For alle som skal delta i en oppvisning og avfyre pistol eller muskett. Skal dekke alle låstyper. Mer detaljert om generelle hensyn ved lading, avfyring osv. (Opptreden ved klikk) Det oppfordres til at noen tar tak i dette feltet
Rytterplakat Forslag til sikkerhetsregler for de som deltar med
hest, eller som har ansvar for deltagelse med hest. Utarbeidet av Kjell Ingvaldsen
Du kan laste ned filen i word format her: Rytterplakaten.doc
Artilleri-plakat Artilleri-plakat. Spesielle regler for alle våpen som normalt ikke bæres/betjenes av en enkelt soldat. Samme som Håndvåpenplakaten, men for kanoner, mortere osv. I tillegg retningslinjer for samspillet når stykket betjenes av mer enn en person.
Nærkamp-plakat Det oppfordres til at noen tar tak i dette feltet
Plakat om leirsikkerhet. Det oppfordres til at noen tar tak i dette feltet

 

 

   
Det seremonielle ved mønstringer, revyer og bønn. ( innbefatter også ronden.) Thorbjørn Jensen har laget denne beskrivelsen ut fra reglementet av 1677 og 1704.
Du kan laste ned filen i word format her
: seremonier_1677_1704.doc
Soldatens utrustning En betraktning av Bjørn Murud, basert på flere originalkilder 1790-1814
Du kan laste ned filen i word format her:Soldatens utstyr.doc
Offiserenes utrustning En betraktning av Bjørn Murud, basert på flere originalkilder 1808
Du kan laste ned filen i word format her: Offiserenes utrustning.doc