Arkeliet start

WWW Arkeliet

Artilleriæ Nye Begunt og HeelGrundtlige Underviisning
Christiania 1698 del 1

Transkribert av Trond Johannessen


 

Originalsidene

Transkriberte sider

Innledningen

side 1- 16 Under arbeid

Matematikken

Om ladetøyet

Om Stykkene

Om lavettene

Om ammunisjonen

Granater

Om mortere

Om bomber

Tegninger av kanoner