Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Arkeliet

Gamle dokumenter om artilleri

mm.  Felles for alle dokumenter her er at de beskriver våpen og tilbehør med deres riktige navn, samt at alle er datert. Dette er jo veldig viktig for å kunne forstå utviklingen av navnene og de faktiske objektene innenfor en tidsramme. Leser man bøker som er produsert etter 1870 tallet så er stort sett alle opprinnelige navn endret til et eller annen overordnet begrep som

Linker til dokumentene

Link til originalkildene

Disse dokumentene er hentet fra lett tilgjengelige kilder. Felles for disse er at de inneholder ord og utrykk om gammelt artilleri og skytevåpen. Stykkene som ligger her er klippet ned til et minimum, men alle har referanse slik at hvis en ønsker kan en lese hele dokumentet på de adressene som ligger ved. Metoden er å søke seg fram med f.eks. tekst deler eller finne riktig bind og side
Kanonplassering i Fredrikstad 1716  
Brever og inventar lister fra Kjøbenhavns Diplomatarium Kjøbenhavns Diplomatarium
Brever og inventar lister fra Diplomatarium Norvegicum Diplomatarium Norvegicum
Svenske våpenforåd 1560 og 1613 Lister med navn på håndvåpen som ble brukt i Sverige på 1500 og 1600 tallet
Ammunisjons lagrene Festningenes utstyr med ammunisjon ved starten av den nordiske krig

Disse dokumentene er hentet fra Rigsarkivet i København, Stockholm og Oslo.

Laste liste over armatur utlevert fra Tøyhuset i København 1618 En omfattende liste med mange spesielle våpen betegnelser og deres tilbehør, blant annet finnes det her beskrivelse av piler som kanon amunisjon. Det er også en nesten komplett beskrivelse av hva disse betegnelsene er og ble brukt til.
Våpen foråd i et svenskt skip Inventarliste fra et Svenskt skip i 1720