Arkeliet start

WWW Arkeliet

Artilleri håndbøker

av Trond Johannessen


Linker til tekst og bilder Originalkilder fra Forsvarsmuseet`s bibliotek i Oslo.
Artilleriæ Nye Begunt og HeelGrundtlige Underviisning
Christiania 1698. Boken er skrevet av David Kruger etter undervisning av Major Felber
Dette er det elsdste dokumentasjonen for artilleri opplæring brukt i Norge som jeg har sett til nå. Boken er rikt illlustrert med mange "nyheter".
Artilleri håndbok eller lærebok i Artilleri fra 1706 brukt i Norge. Boken er rikt illlustrert med hånkolorerte bilder Den er på 106 sider med mye ny viten om artilleriets beskaffenhet før 1706. Den inneholder konstruksjon av kanoner med lavetter og ammunisjon. I midlertid så er mange av illustrasjonen like boken under fra 1740 tallet. Boken er skrevet av G.W. Storm og er en fotografisk rekonstruksjon av en bok fra Werenskioldske familiebibliotek beroende hus fru Juliane Solbraa Bay, Drammen
Lokasjon hylle: 623.421 P folio
Innholdsfortegnelse Artilleri håndbok eller lærebok i Artilleri fra mitten av 1700 tallet. Boken er håndskrevet og er på 275 sider, med en mengde tegninger med forklarende tekster. Hele boken er scannet inn for bruk på internett eller gjenntrykk. Boken befinner seg på Forsvarsmuseets bibliotek og har følgende lokasjon "Artilleriets bibliotek 1, nr7" se innholdsfortegnelsen for bilder og transkriberinger
En bildebok allà "kadett" bøkene, men den har ingen tekster. Boken er tegnet av W. Sylow, og ser ut til å være fra 1743. Denne boken er fotografert i sin helhet og ligger her..Innholdsfortegnelse
Lokasjon "Artilleriets bibliotek Gruppe 137 no2"
 

 Oversikt over tilleggene

Bok skrevet av C.S.Tobiesen før 1807 og er i to bind den første omhandler artilleriet og er identisk med kadettboken fra Marinemuseets bok lenger nede på siden. Den har følgende lokasjon "Generalstabens bibliotek 1F400" Denne boken inneholder noe ekstra tillegg til avhandlingene som vil komme her.

Den andre boken omhandler matematikk i praksis, og er et praktfult verk for de som er interesert i den slags, men vil ikke bli presentert her.

Bilder fra en kadett bok som er skrevet av G.A.Diriks i 1820. Foreløpig er det bare noen få bilder, men mer er under arbeid. Se under! Bildene i fra Forsvarsmuseet er kun beskåret og har jpg komp. på 12 (std for kameraet) for å beholde mest mulig av kvaliteten. beklagelig vis så er de noe mørke, men de kan fikses i et dertil egnet program. Der det er mulig har jeg tatt med rammen rundt bildet slik at man kan se fordreiningen av kameralinsen og eventuell vinkel.
Innholdsfortegnelse


Kadettbok bilder

Bilder fra en kadett bok som finnes på Marinemuseet i Horten. Boken er håndskrevet og er på litt over 200 sider, med en mengde hånd kolorerte tegninger med forklarende tekst. Dette er som en bibel å regne for historiske grupper i dag. Disse typer bøker fantes det faktisk ganske mange av, men de er nå bortgjemt på arkivene eller er i privat eie.
Føreløpig er det lagt ut 48 bilder/sider, jeg vil forsøke å legge ut alle bildene her etter hvert, men det tar nok litt tid.