Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Kadett bok

av C.S.Tobiesen fra før 1807Denne boken er identisk med kadettboken fra Marinemuseet, med unntak av noen tillegg til avhandlingene som er her.
  Beskrivelse   Paragraf
link til
transkriberte
sider
  Tillæg til forrige afhandlinger ?    
  Om vaterpasser til Canoner   1
  Om Distancerne med Flodens Canoner i adskillige Elevationer   2
  Om Canonernes høide i portene   3
  Om Prøver med Brandrør satz, Brand satz og Carcasser   4
  Om adskillige Morteer Prøver   5
  Om forholdet af Kuglenes Intrængende af alle Calibre Canoner 6
  Om forskjellen af en Kugles Wirkning i begyndelsen naar skydes med en Canon og naar Canonen ved flere Skud har begynt at blive varm 7
  Om preparerede carduser   8
  Om fengrør til Canoner og Mortere 9
  Om udsøgte flintestenes Særdeleshed ved HaandGevehret 10
  Om hvad der maae iagttages med Tallierne naar skydes Skarp med lige Batterier 11
       
  Tegning av en feltkanon på lavett i profil og plan  
  Tegning av Haubitzer på lavett i profil  
  Tegning av en 12punds kanon på Lemonlavett i profil og plan