Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Originale Reglementer for den Dansk-Norske hærHer vil det bli presentert alt som finnes av original dokumentasjon som vedrører reglemanger og forskrifter Andre nyproduserte Reglementer finner du under levende historie

1700 talls reglementer

 
Artilleri Exerceer-Reglementet Exerceer-Reglementet 1787
for de trepundige regimemts og brigade kanoner.
Du kan laste ned filen i word format her: artilleri_haandbog_1787.doc

 

 

Det norske Infanteri Exercerreglement Aar 1787

Indhold Exerceer = Reglement For det Kongelige Danske og Norske Infanterie fra Aaret 1787.
Du kan laste ned filen i word format her
: indhold_exerceerreglement_infanteri1787 .doc

O t t e n d e C a p i t e l.
Hvorledes Fanerne efter fuldendt Exercering skal bortbringes.
N i e n d e C a p i t e l.
Om Grebene med Kaarden, Fanerne og Korsgeværet.
Du kan laste ned filen i word format her
: 8_og_9_capitel_1787.doc
Er det noen som har mer av dette ferdig transkribert?.

Endringer i Det norske Infanteri Exercerreglement Aar 1787 Transkribert av Per Erik Gjesvold DSFMC
Felt rekvisitter for
Dragonregimentet 1791
 Du kan laste ned filen i word format her: feltrekvisitter_dragonreg.doc
Transkribert av Lars Henriksen. 
Exerceer=Reglement1795. Udkast til et Exerceer=Reglement som af Hans Kongelige Majestæt allernaadigst er approberet for det norske Jæger=Corps. København,1795. 

Du kan laste ned filen i word format her: 1795jegerregl.doc

Rangordningen i det danske rike Fredrik den 5s forordning om rang. Transkribert av Bjørn Murud.

1800 talls reglementer

 
   
Artilleriutrustning 1804 Det var ingen lett oppgave og avmarsjere med en artilleriavdeling. Dette var noe som krevde planleggning og store resurser. Når man i tillegg tenker på de veiene man rådde over tidligere så kan man begynne å ane hvilket slit det må ha vært. For å vise dere hva artilleriet gikk ut på tar jeg med her hele første kapittel i anden afdeling i boken Militairisk Lommebog til Brug i Feldten, Kiøbenhavn 1804
Transskribert av Bjørn Murud
 

Vinter » Exerceer » Reglement for Skieløberne i Norge.
Transskribert av Trond Bækkevold og Lars Henriksen.  
Du kan laste ned filen i word format her
: vinter_exerceer_reglement_1804.doc

Interims Instruction For Feldttjenesten,som skal læres Underofficerne og de Gemene af Infanteriet

 

Kjøbenhavn, 1807.
Transskribert av Odd Harry Arnesen
Pligter for Underofficerer og Soldater 1808 Pligter for Underofficerer og Soldater ved den danske og norske Armee, af Infanterie Regimentets 3die Deel.
Munderings reglement
3 August 1811

Transskribert av Lars Henriksen.
Du kan laste ned filen i word format her:
Munderings_reglement_3 August 1811.doc

   
 

 

Håndgrepene for lading og skyting med muskett. Transcriberet af Musqueteer O.H.Arnesen 1998
Du kan se fler slike ting her: http://folk.uio.no/oddharry/dsfmc/etext/index.html:
   

Nyproduserte artikler som omhandler samme emnet.