Arkeliet start

WWW Arkeliet

Bilder fra en kadett bok

av Trond Johannessen


Cadetboken innholdsfortegnelse

OBS. bildene er desverre ganske store, men det er et must for å ikke miste detaljene. Ønsker du en bedre kvalitet enn det som ligger her så gi meg en beskjed om hva. hvis du høyreklikker på de små bildene så kan du velge "save target" og dermed lagre det på egen maskin, du kan da ta inn bildet i et egnet program og skrive det ut i ønsket størrelse.

kanon_til_lovart_waterpas.jpg kanon_til_lovart_i waterpas
365.16 Kb
kanon_til_lovart.jpg kanon surret til_lovart på den gamle måten
385.18 Kb
kanonsurring_udekk.jpg kanonsurring_udekk
419.91 Kb
kanonsurring_udekk_ny.jpg kanonsurring_udekk_ny metode
431.64 Kb
kanonsurring.jpg kanonsurring
379.10 Kb
kanonsurring_ny.jpg kanonsurring_ny metode
375.46 Kb
durksnitt.jpg Durksnitt av middelspantet
213.91 Kb
side:190
skive_profil.jpg Kanon skive i_profil
150.37 Kb
fazinkurv.jpg fazinkurv
49.98 Kb
ladetoy_2.jpg ladetøy_2
179.28 Kb
falkenters.jpg Falkenters
61.35 Kb
ladetoy_1.jpg ladetøy_1
196.17 Kb
blankvapen.jpg Blankvapen
346.65 Kb
et_waterpas.jpg Et_waterpas
208.02 Kb
en_kvadrant.jpg En_kvadrant
196.14 Kb
kardus_utstyr.jpg kardus_utstyr
311.60 Kb
skarpet.jpg Skarpet
207.56 Kb
prober_slede.jpg prober_slede
263.19 Kb
examinering_kanon.jpg examinering av en kanon
280.45 Kb
dim_av_kanon.jpg Dimmensjonene_av_en kanon
116.67 Kb
laboratoriet.jpg Laboratoriet
142.12 Kb
kulestabler.jpg kulestabler
172.12 Kb
gl_nye_vekt_stok.jpg Gammel og nye vekt stok
163.04 Kb
24p_canon_m_rapert.jpg 24p_canon_m_rapert
204.14 Kb
12p_metalskandscanon.jpg 12punds skandsecanon i metall
345.32 Kb
jerncano.jpg jerncano
262.39 Kb
danskcan.jpg Dansk kanon
217.13 Kb
volum_regn.jpg volum_regning
45.49 Kb
matskap_rundevekter.jpg matskap_rundevekter
303.13 Kb
matskap_cylindervekter.jpg matskap_cylindervekter
363.45 Kb
lading_av_morter.jpg lading_av_morter
242.59 Kb
12ttdig.jpg Tegning av en 12pundig Carronade
320.80 Kb
 

Til neste side med bilder