Arkeliet startLevende histori

Levende historie......

Gamle måleenheterMål og vekt i eldre tider

Her er kopiene av original bøkene Artilleri håndbøker fra 1700 tallet. Her finner du hundrevis av tegninger og tekster om artilleri.


Original kilder


Kadettenes håndbøker fra tidlig 1800 . Her finner du originale tegninger.
image for article Om opprettelsen av Fredriksværk kruttværk
Detalj bilder av lavetter Detalj bilder av lavetter
- Leonardo Da Vinci om produksjons automasjon av smijernskanoner
image for article

Gammelt nytt


En faksimile av et diplom fra 1224

Gamle skrifter som omtaler kanoner bøsser og krutt

Av Trond Johannessen    15/10/05

Utdrag av brever og lister som omhandler kanoner krutt og bøsser. De aktuelle tekstene er uthevet. Alt her er hentet fra "Diplomatarium Norvegicum"


image for article

Kanonplassering i Fredrikstad 1716

Av  Kjetil R Johansen    11/10/04 


image for article

Kruttets opprinnelse og blanding

Av Trond Johannessen    13/11/02

Kineserne er de første som omtaler krutt i forbindelse med raketter, beskrivelsene er antagelig i fra 1044. Det finnes Arabiske tekster fra ca. 1050 som nevner raketter som et middel til å skremme fiender bort med.


Kjøbenhavns Diplomatarium

Kjøbenhavns Diplomatarium

Av Trond Johannessen    11/10/04   

Utdrag av brever og lister som omhandler kanoner krutt og bøsser. De aktuelle tekstene er uthevet. Alt her er hentet fra Eremit.dk som har en fantastisk samling av gamle kildeskrifter etc